Význam dychu

Význam dychu.                                                                                                                                      späť 

Dych je jedným, z najdôležitejších potrieb človeka. A pritom nesprávne dýchanie je jednou z hlavných príčin rôznych onemocnení.

Vďaka správnemu dýchaniu sa telo dobre okysličuje a orgány a svaly pracujú tak, ako majú. Telo sa očisťuje. Dych ovplyvňuje nielen správne fungovanie tela, ale tiež psychiku –duševný stav jedinca. V prípade stresu alebo depresií človek začne rýchlejšie a povrchnejšie dýchať, ale sa aj hrbí. Nedostatočný vdych znamená nedostatok energie, čo spôsobí zhoršenie psychického a fyzického stavu. Z toho je zrejmé, že základom dobrej fyzickej a duševnej kondície je rovná chrbtica a správny, tzn. hlboký a pomalý dych.

Ako správne dýchať

Väčšina ľudí dýcha s príliš veľkou námahou. Zbytočne zapájajú svaly a nevyužívajú hlavný dýchací sval- bránicu. Hlavne ženy, ktoré dýchajú hlavne do strednej časti pľúc, príliš namáhajú medzirebrové svaly, ktoré sa pri nádychu rozpínajú a pri výdychu sťahujú. To prináša mnoho zdravotných problémov.

Správne by sme mali dýchať pomaly, kľudne, hlboko. Preto by sme cvičenie jógy mali začať nácvikom plného jógového dychu.

Dych v jóge

U plného jógového dychu nejde len o to, aby bol dych pomalý a hlboký. Podstatou je, že plne využívame kapacitu pľúc. Plný jógový dych rozdeľujeme do 3 častí: dych brušný, hrudný a pod kľúčnu kosť. Žiaľ, väčšina z nás  máme nevhodné návyky, a potom nevhodne dýchame, a z toho pramení väčšina zdravotných problémov. Preto je potrebné, aby sme sa naučili dýchať plným jógovým dychom a mal by sa stať úplne automatickým.

zdroj: www.joga-online.cz

TOPlist